(1)
Aramavičiūtė V. Aukštesniųjų Klasių Moksleivių Dvasingumo Aspektai. ActPaed 1998, 5, 93-105.