(1)
Martišauskienė E. Vyresniųjų Paauglių Dvasinio Tapsmo Ypatumai. ActPaed 1998, 5, 106-119.