(1)
Sprindžiūnas A. Tolerancija: Samprata Ir Ugdymo galimybės. ActPaed 1998, 5, 141-159.