(1)
Valatkaitė-Rimienė V. Moksleivių Ir Studentų Kritinio mąstymo Ypatumai Ir Lavinimo galimybės. ActPaed 1998, 5, 173-183.