(1)
Rupšlaukis E.; Bitinas B. Fizikos Egzamino Metodikos Klausimu. ActPaed 2016, 5, 191-203.