(1)
Valatkienė S. Tradicinės, „aktyviosios“ Ir šiuolaikinės Moderniosios Pedagogikos Lyginamoji Analizė. ActPaed 1998, 5, 239-255.