(1)
Tijūnelienė O. Meilės Dorybė M. Pečkauskaitės Pedagoginiame Palikime. ActPaed 1998, 5, 256-267.