(1)
Aramavičiūtė V. Tautinė savimonė: Prasmė Ir Problema Vyresniame Mokykliniame amžiuje. ActPaed 1999, 6, 23-29.