(1)
Palujanskienė A. Vaikų psichologinės Problemos. ActPaed 1999, 6, 39-44.