(1)
Tijūnėlienė O. Vyskupas Motiejus Valančius Apie Katalikų Persekiojimą Ir švietimą. ActPaed 1999, 6, 67-73.