(1)
Stulpinas T. Visuomenės Institucijų Reitingas: Mokinių Nuomonė. ActPaed 2016, 6, 92-102.