(1)
Aramavičiūtė V. Vyresniųjų Moksleivių Santykių Su Pasauliu Brandos Ypatumai. ActPaed 2000, 7, 30-37.