(1)
Jonynienė Živilė. Teisė Ir Mokinio Socializacija. ActPaed 2000, 7, 92-117.