(1)
Ramoškiene A.; Šernas V. Mokykimės Kalbų Kompiuteriu. ActPaed 2000, 7, 201-207.