(1)
Minginas J. Pasauliečių Mokytojų Rengimo pradžia Lietuvoje. ActPaed 2000, 7, 255-263.