(1)
Beresnevičienė D. Nuolatinis Mokymasis Vardan lygybės Ir Socialinio Teisingumo Kaip aukštojo Mokslo Misija. ActPaed 2016, 8, 175-188.