(1)
Masaitytė R.; Brunevičiūtė R. Lietuvos Profesinio Rengimo Modeliavimo galimybės. ActPaed 2016, 8, 240-252.