(1)
Leliūgienė I.; Klimašauskienė R. Direktoriaus Pavaduotojo Mokslui Institucijos įkūrimo Lietuvos Profesinio Ugdymo posistemėje Prielaidos. ActPaed 2001, 8, 253-262.