(1)
Nazelskis E. Pedagoginių apmąstymų šventė. ActPaed 2016, 8, 272-280.