(1)
Pociūtė B. Europos aukštojo Mokslo erdvės idėja: Bolonijos Deklaracija – lūkesčiai Ir Sprendimai. ActPaed 2002, 9, 10-17.