(1)
Aramavičiūtė V. Vertybių Intemalizacijos pokyčiai Vyresniame Mokykliniame amžiuje. ActPaed 2002, 9, 162-172.