(1)
Beresnevičienė D. Profesinis Orientavimas Lietuvoje. ActPaed 2002, 9, 342-351.