(1)
Adamonienė R. Profesijos Pedagogų Lygiagretaus Rengimo Modelis. ActPaed 2003, 10, 22-28.