(1)
Ruškus J. Specialiojo Pedagogo Socialinių Nuostatų Ir pedagoginės sąveikos ryšys: Struktūrinis Ir Dinaminis Aspektai. ActPaed 2016, 10, 49-61.