(1)
Geske A.; Grinfelds A.; Kangro A. Tarptautiniai Lyginamieji Tyrimai Latvijoje: Rezultatai Ir Kryptys. ActPaed 2003, 10, 67-84.