(1)
Jonynienė Živilė; Teresevičienė M. Lietuvos Ir Švedijos Mokinių požiūris į Vaiko Teises Mokymosi Procese. ActPaed 2003, 11, 63-71.