(1)
Kazragytė V. Priešmokyklinio amžiaus Vaikų Vaidybos gebėjimų Ugdymas Naudojant Trumpus Tautosakos Tekstus. ActPaed 2003, 11, 101-107.