(1)
Aukštkalnytė D.; Gerulis S. Kūrinio Suvokimo Svarba Muzikos Mokytojo Darbe. ActPaed 2003, 11, 152-159.