(1)
Švedaitė B. Socialinio Darbo Sistema Lietuvos visuomenės Kaitos Kontekste. ActPaed 2004, 12, 39-49.