(1)
Martišauskienė E. Pedagoginių Veiksnių įtaka vyresniųjų Paauglių Dvasiniam Tapsmui. ActPaed 2004, 12, 136-148.