(1)
Aramavičiūtė V. Kai Kurie vyresniųjų Mokinių Gyvenimo Mokykloje Aspektai. ActPaed 2004, 12, 149-155.