(1)
Zuzevičiūtė V. Studentų požiūris į mokymą(-Si) aukštosiose Mokyklose. ActPaed 2016, 13, 81-86.