(1)
Jatautaitė D. Tradicinių Ir Netradicinių Trumpalaikio Lietuvos Karių Anglų Kalbos Mokymo(-Si) Metodų sąsajos Veiksmingumas. ActPaed 2004, 13, 106-119.