(1)
Targamadzė V. L. Jovaišas „Enciklopedinio Edukologijos žodyno” Aptartis. ActPaed 2007, 18, 196-198.