(1)
Stonkuvienė I. Dorinis Paauglių Elgesys XX A. Pirmosios pusės Lietuvos Kaimo bendruomenėje. ActPaed 2006, 17, 29-44.