(1)
Aramavičiūtė V. Jaunuolių Dvasingumo šiuolaikinės Kaitos Tendencijos. ActPaed 2006, 17, 45-56.