(1)
Grakauskaitė-Karkockienė D. Pedagoginio Profilio Studentų kūrybiškumo pokyčiai. ActPaed 2006, 17, 66-77.