(1)
Šidlauskienė V. Švietimo Kaitos Mikrokontekstas: Pedagogų Prisitaikymas Ir pasipriešinimas. ActPaed 2006, 17, 132-139.