(1)
Bitinienė A. B. Bitino Knygos „Edukologinis Tyrimas: Sistema Ir procesas“ Stiliaus Ypatumai. ActPaed 2006, 17, 197-199.