(1)
Šernas V. Svarbi Metodologinio Kalbų Mokymosi Modelio Dimensija. ActPaed 2006, 16, 118-126.