(1)
ValatkienÄ— S. Visuminio Ugdymo Problema Naujosios Pedagogikos Teorijoje Ir Praktikoje. ActPaed 2005, 15, 112-119.