(1)
Jonynienė Živilė. Vaiko Teisių įgyvendinimo Lietuvoje Aktualijos. ActPaed 2016, 15, 129-142.