(1)
Sirtautas V. V. Studentų Tautinio išsiauklėjimo Tyrimas Klaipėdos Universitete. ActPaed 2005, 15, 165-175.