(1)
Martišauskienė E. Paauglių Dvasinių Vertybių Internalizacijos pedagoginės Problemos XXI amžiaus iššūkių Kontekste. ActPaed 2005, 14, 28-37.