(1)
Bulajeva T. Aukštojo Mokslo Internacionalizavimas Globalizacijos sąlygomis. ActPaed 2005, 14, 179-186.