(1)
Stonkuvienė I. Asmens Ir Gamtos Santykiai Kaimo bendruomenės požiūriu. ActPaed 2004, 12, 183-197.