Valdmane L. (2016). Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė. Acta Paedagogica Vilnensia, 37, 58-70. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.37.10466