Duoblienė L. (2012). Mokyklos kultūra kaip ugdomasis kontekstas ir kaip prievarta. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 9-21. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1173