Mečkauskienė R., & Želvys R. (2012). Mokyklų vadovų požiūrio į švietimo sisteminius pokyčius dinamika. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 22-34. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1174