Černiauskaitė N. (2012). Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 73-84. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1178